Darbų brokas, defektai

Jai atkreipsite dėmesį į šiuos  mano pateiktus  patarimus , tai jūsų stogas tikrai tarnaus ilgiau :

Įtempiamos lubos prisipildžiusios vandens
 • Perkaitinta danga ant vertikalių paviršių
 •  Parinktos prastos kokybės dangos, neatlaikančios vasaros temperatūrų • Prastos kokybės stogo danga
 • Proceso gamybos metu ji isitempia , o paskui gryžta į savo pirminę padėtį
 • Taip atsiranda plyšiai ir kitos deformacijos

 • Samanos , lapai ir  kiti sukelentis pūvimo procesą , sumažina stogo dangos tarnavimo laiką


 • Draudžiama dangą guldyti
 • Dangą transportuoti ir sandeliuoti būtina stačia ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių


 • Klijuojamos dangos kraštas turi sutapti su šalia priklijuotos dangos juoda siule
 • Jai kraštai nesutampa , stogo danga sukasi  , tuomet ji yra nupjaunama , išsiliginama  ir klijuojama toliau
     
 • Draudžiama pažeisti  stogo dangos kraštą
 • Tai pat teplioti , užpurškinėti siūles  ne tam skirtomis medžiagomis
 • Siūlės turi būti sulydytos taip , kad visur ( butinai )
 ištekėtų bitumo masė nuo 5mm iki 1cm


 • Perkaitinta , sugadinta stogo danga.

 • Vietomis perkaitinta stogo danga , kai kur neprilydytos , per daug išbėgusios siulės

 • Mažai pašildyta danga 

 • Blogai sulydyta siulė ( permažai šildyta , arba nusisuko klijuojant nuo pagrindinės siūlės ). • Griežtai draužiama, klijuojant stogo plokštumą , iškart  užkelti stogo dangą ant vertikalių paviršių
 • Vertikalius paviršius privaloma apklijuoti papildomu sluoksniu

 • Apatinis stogo dangos sluoknis negali sutapti su klijuojamu viršutiniu sluoksniu
 • Atstumas turi būti nemaziau 30 cm.

 • Sumaišyta dangos dengimo pusės
 • Neturi matytis dangos sulydymo siūlė

 • Blogai sutvirtintos prieglaudos palei siena

 • Nuslinkusi stogo danga , nes nebuvo sutvirtinta per siulę detalėmis


1. Nelygiai suklijuotas parapetas ( parapeto apatinė siūlė turi būti ligi )
2. Nekokybiškai apklijuotas ventiliacijos kaminas
3. Prastos kokybės stogo danga ( skalūnas nesilaiko prie dangos pagrindo )


 • Projektuojant vandens latake negali būti  jokių  stogo detalių

 

 • Nepalikus oro tarpo vėdinimuisi ( renkasi kondensatas , žiemos metu susidaro varvekliai ,
atsiradus pelėsiui  stogo  tarnavimo laikas  sutrumpėja ) • Leidžiama balų norma ( bala turi išdžiūti prie 20-ties laipsnių šilumos per 4 val. )


 • Dengiant stogą dviem sluoksniais  ( križminti dangą draudžiama )


 1. Klijuojant parapetą ( vertikalius paviršius ) negali vertikali   siūlė sutapti su stogo plokštumos  siūle
 2. Siūlė nesulydyta ( turi ištekėti bitumas 5-10mm )

 1. Perkaitinta danga ( todėl susiraukšlėjo )
 2. Galimybė patikrinti ar sulydyta siūlė


 1. Dangos baigimas vienoje juostoje.
 2. Mažai šildyta danga

 • Nekokybiškos stogo dangos lužinėjimas


 • Pasekmės , kaip nesilaikoma stogo eksplotavimo reikalavimų
 • Užsikimšes vandens rinktuvas su augalyja.