Reikalavimai stogų dengimui ir kita info

TURINYS
1. Įvadas ........................................................................................................................................... 2
2. Reikalavimai medžiagoms. .......................................................................................................... 3
3. Konstrukciniai stogo elementų sprendimai. ................................................................................. 4
3.1 Garų izoliacija............................................................................................................................ 4
3.2 Termoizoliacija ...................................................................................................................... 5
3.3. Hidroizoliacinės stogo dangos paklotai ................................................................................. 6
3.4. Hidroizoliacija ....................................................................................................................... 7
3.5. Stogo dangos įrengimas prie vamzdžių ............................................................................... 15
3.6. Pastatų temperatūrinės - deformacinės siūlės ......................................................................... 18
3.7. Vandens nuvedimo sistemos ............................................................................................... 20
4. Stogo konstrukcijos įrengimas ................................................................................................... 21
4.1. Pakloto paruošimas įrengiant garų izoliacijos sluoksnį. ..................................................... 21
4.2. Garų izoliacijos įrengimas ................................................................................................... 21
4.3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas ................................................................................ 22
4.4. Hidroizoliacinio sluoksnio pakloto paruošimas .................................................................. 26
4.5. Paruošiamieji darbai prieš dengiant stogo dangą ................................................................ 26
4.6. Prilydomosios ritininės stogo dangos klojimas ................................................................... 28
4.7. Stogo dangos sujungimas su vertikaliais paviršiais ............................................................ 33
4.8. Stogo dangos remontas. ....................................................................................................... 42
5. Kokybės kontrolė ir darbų priėmimas ........................................................................................ 43
6. Defektų atsiradimas ir paprasčiausi jų pašalinimo būdai ........................................................... 44