Dėl putų polistirolio ilgaamžiškumo

Polistirolis gali ištirpti, jei tiesiogiai siejasi su medžiaga, kuri jį veikia neigiamai ir paprasčiausiai sugriaužia. Ten kur ši medžiaga panaudota teisingai, ji ir po daugelio metų tarnauja patikimai. Putų polisterolio suderinamumas su įvairiomis medžiagomis.

Tokiu pavadinimu straipsnis buvo išspausdintas "SA" žurnale Nr. 4. Jame pateikti ilgalaikių putų polistirolio (polistireno) plokščių bandymų Vokietijoje rezultatai. Jie, pasak tyrimų autorių, įrodo, "kad per 31 metus putų polistirolio plokštėse neatsirado drėgmės, apribojančios izoliacinio sluoksnio funkciją, šiluminis laidumas bei atsparumas gniuždymui be išlygų tenkina DIN 4108 "Šiluminė apsauga antžeminėje statyboje" reikalavimus.

" Žurnalo "Statyba ir architektūra" skaitytojai, ypač specialistai, teiraujasi, ar panašūs bandymai buvo ir yra atliekami Lietuvoje, kokie jų rezultatai? 

 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininką inž. ALGIRDĄ VAPŠĮ. Pasak jo, šalies mokslininkai, specialistai, patys šios medžiagos gamintojai įvairiais aspektais yra nagrinėję putų polistirolio (polistireno) panaudojimą įvairiose statybinėse konstrukcijose, jo savybes. Tačiau gilesnių šios medžiagos ilgaamžiškumo tyrimų nebuvo, todėl nėra nieko stebėtino, kad girdime įvairių nuomonių ar net gandų. Vienas tokių atvejų - kad Alytaus medvilnės kombinato stogo konstrukcijoje per keletą dešimtmečių putų polistirolis paprasčiausiai išnykęs.

Iš tikrųjų polistirolis gali ištirpti, jei tiesiogiai siejasi su medžiaga, kuri jį veikia neigiamai ir paprasčiausiai sugriaužia (žr. lentelę). Taip atsitiko dengiant Medvilnės kombinato stogą. Pati konstrukcija buvo įrengta nerūpestingai, vietomis putų polistirolis sulaužytas, sumaišytas su bitumo sluoksniu. Todėl nėra nieko stebėtino, jei jis bėgant laikui sunyko. Ten, kur ši medžiaga buvo panaudota teisingai, nenusižengiant statybos normoms ir taisyklėms, ji ir po daugelio metų tarnauja patikimai.
 
Tokią išvadą patvirtina UAB "Pastatų konstrukcijos" direktorius J. Šarakauskas:

"Renovuojant Šiaulių m. Aukštabalio 11-tąją vidurinę mokyklą iš mokomojo korpuso stogo buvo paimti putų polistirolio bandiniai, siekiant įvertinti šios šilumos izoliacijos, įrengtos prieš 29 metus, būklę ir šilumos izoliacijos savybes. Paimtų bandinių spalva balta, niekuo nesiskirianti nuo neseniai pagaminto putų polistirolio. Vidutinis polistirolio plokštės storis 4,1 cm. Bandinys gana standus ir sunkiai suspaudžiamas. Tankis - apie 28 kg/m3. Bandiniuose jokių senėjimo požymių nepastebėta.
 
Priedas: iš stogo paimto putų polistirolio pavyzdys".

Taip teigia mokslininkas. Akivaizdus to įrodymas - minėtas pavyzdys dabar yra konsultacinio centro "Statybos sandoriai" ekspozicijoje.
 
Taigi galima teigti, kad ir mūsuose naudotas putų polistirolis yra ilgaamžis.

Kaip buvome žadėję, platesnę informaciją apie putų polistirolio (polistireno) panaudojimą pastatų fasadams apšiltinti, naujausiųjų gaisrinių tyrimų rezultatus pateiksime kituose "SA" numeriuose.

Telef. kontaktams (8-22) 22 75 45.
Putų polistirolio (polistireno) EPS suderinamumas su įvairiomis medžiagomis

+ atsparus; EPS nesuyra veikiant net ilgą laiką
+ - santykinai atsparus; ilgai veikiant gali susitraukti ar netgi suirti
- neatsparus; anksčiau ar vėliau susitraukia ar net ištirpsta