Statantiems būstą – nauji privalomojo draudimo reikalavimaiStatantiems, remontuojantiems ar rekonstruojantiems – nuo 2017-ųjų pradžios įsigaliojo naujos redakcijos Statybų įstatymas bei naujos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės.

Europos bendrovės „ERGO Insurance“ Lietuvoje Draudimo departamento direktorius Tomas Nenartavičius teigia, kad naujasis reglamentavimas atneš ne tik naujovių besidraudžiantiems ir draudikams, tačiau yra ir aiškesnis bei detalesnis, labiau apsaugantis visų pusių interesus bei prisidedantis prie saugesnių statybų.

Statybos apimtys Lietuvoje ir jų svoris bendrajame vidaus produkte nuosekliai auga, todėl natūralu, kad atsirado poreikis aiškesniam ir detalesniam tiek statybos darbų, tiek su tuo susijusių draudimo produktų reglamentavimui.

Iš vienos pusės Statybų įstatymas sušvelnina reikalavimus statytojams, sumažina biurokratinę naštą, iš kitos pusės per privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą geriau apsaugomi tiek patys statytojai, tiek rangovų bei kitų asmenų interesai.

Esame pasiruošę teikti privalomo statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo paslaugas pagal naująsias taisykles. Tikimės, kad naujovės turėtų paspartinti statybos darbų draudimo rinkos plėtrą“, – teigia T. Nenartavičius.

Įstatymas ir taisyklės paliko mažiau vietos interpretacijoms, kokie statybos darbai turi būti draudžiami privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu. Tai statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto, atnaujinimo, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai. Išimtis daroma tik nesudėtingiems statiniams, jei tai nėra pastato modernizacijos darbai.

Pagal naująsias taisykles prievolė draustis privalomuoju draudimu atsiranda rangovui, kai jis su statytoju sudaro rangos sutartį visiems statinio statybos darbams, arba pačiam statytojui, tais atvejais kai, statytojas statybą vykdo ūkio ar mišriu būdu arba kai sudaro atskiras rangos sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statinio statybos darbams. Pasak T. Nenartavičiaus, tokios nuostatos užtikrina, kad žala tiek statomam turtui ir tretiesiems asmenims bus atlyginta nepriklausomai nuo rangos būdo.

Draudimo sutarties terminas apima laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki pat jų pabaigos. Statybos darbų draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei atliekamų statybos darbų vertė, o minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 43,4 tūkst. eurų. Pabaigus statybos darbus civilinės atsakomybės draudimas dėl atliktų darbų galioja dar dvejus metus.

Tokiu būdu apsaugomi ir tretieji asmenys – jei per tą laikotarpį dėl rangovo kaltės įvyks draudžiamasis įvykis, žala bus atlyginta“, – sako „ERGO Insurance“ Lietuvoje Draudimo departamento direktorius. Esminė naujovė – statybos darbus ir civilinę atsakomybę privaloma apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio, o ne pagal atskirą rangos sutartį.

Dar viena naujovė – detalus aplinkybių, dėl kurių išauga rizika, sąrašas. Besidraudžiantieji gauna gaires apie kokias pakitusias rizikos aplinkybes privalo informuoti draudiką. Sąraše yra tokie punktai kaip statybų vertės pakitimas, statybų terminų prailgėjimas, technologiniai pasikeitimai statybose, sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų panaudojimas, apsaugos ir priešgaisrinės saugos būklės pablogėjimas ir kiti. Įvykus draudžiamajam įvykiui detaliai nurodyti terminai, per kurį turi būti pranešta apie įvykį draudimo bendrovei – tai turi būti padaryta per tris dienas, kai žala padaroma statybos darbams, ir per 7 dienas, kai dėl atliekamų statybos darbų žala padaroma tretiesiems asmenims. Taip pat draudėjas apie įvykį privalo nedelsdamas informuoti kompetentingas institucijas, pvz., apie vagystę – policiją, apie gaisrą – ugniagesius; apie statinio avariją – Statybų inspekcija ir t. t.

Įvykus draudžiamajam įvykiui atsirado nemažai prievolių draudėjams, taip pat sumažėjo tolerancija pažeidimams, tokiems kaip darbų vykdymas be leidimo ar atliekamų darbų pakeitimai be suderinimo su statytoju ar projekto autoriumi. Aiškus ir detalus statybos darbų reglamentavimas, atsiradusios prievolės ne tik draudikams, bet ir besidraudžiantiems, prisidės prie bendros situacijos statybose gerėjimo, aukštesnių saugumo standartų diegimo“, – teigia T. Nenartavičius.

Lietuvos banko patvirtintos „Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės“ įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Jas galite rasti čia.

Rangovo civilinės atsakomybes privalomojo draudimo taisyklės yra integruotos į naująsias taisykles ir nebetenka galios.