Plokščiųjų stogų šiltinimasPlokščiųjų stogų šiltinimas

 1. Stogų įrengimas turi būti vykdomas prisilaikant STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų.
   
 2. Šilumos izoliacijos plokščių montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo per šilumos izoliaciją.
   
 3. Akmens vatos plokštės turi būti klojamos perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros.
   
 4. Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu, dviem arba trimis sluoksniais.
   
 5. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama vienu sluoksniu, dažniausiai taikomas, kai šilumos izoliacijos storis būna nedidelis – nuo 20 iki 100 mm.
   
 6. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama dviem sluoksniais, dažniausiai naudojamas, kai šilumos izoliacijos storis viršija 100 mm.
   
 7. Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem ar daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi perdengti apatinio sluoksnio siūles.
   
 8. Šilumos izoliacijai, kuri yra įrengiama vienu sluoksniu gali būti naudojamos plokštės, kurių gniuždomasis įtempis σ10 ≥ 50 kPa. 
 9. Vienu sluoksniu galima įrengti šilumos izoliaciją naudojant: 
  PAROC® ROS 50; 
  PAROC® ROS 60; 
  PAROC® ROB 60; 
  PAROC® ROB 80.
   
 10. Šilumos izoliacijos, kuri yra įrengiama dviem sluoksniais, apatiniam sluoksniui gali būti naudojamos plokštės, kurių σ10 ≥ 30 kPa, o viršutiniam – plokštės, kurių σ10 ≥ 60 kPa arba 50 kPa, kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis už 40 mm.
   
 11. Dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją (išdėstymo schemos duotos brėžiniuose) galima įrengti naudojant: 

  a) stogams, kuriems yra taikomi standartiniai reikalavimai: 
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROS 50;
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROS 60 (≥40 mm storio); 
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROB 60; 
  PAROC® ROS 30 + PAROC® ROB 80; 

  b) PAROC® Air™ sistemos (su oro kanalais termoizoliaciniame sluoksnyje, susisiekiančiais su išore) stogams: 
  PAROC® ROS 30g + PAROC® ROB 80.
   
 12. Šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija yra klojama trimis sluoksniais, dažniausiai taikomas įrengiant stogus ant profiliuotos skardos pakloto. Trijų sluoksnių šilumos izoliacijos apatiniam sluoksniui naudojamos plokštės 20 mm storio, kurių σ10 ≥ 60 kPa, viduriniam sluoksniui – σ10 ≥ 30 kPa, o viršutiniam – plokštės, kurių σ10 ≥ 60 kPa. Kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis už 40 mm galima naudoti ir plokštes, kurių σ10 ≥ 50 kPa.
   
 13. PAROC® Air™ sistemos (su oro kanalais termoizoliaciniame sluoksnyje, susisiekiančiais su išore) stogus rekomenduojame įrengti: 
  • kai eksploatuojamose patalpose yra didelė santykinė drėgmė; 
  • renovuojant senus stogus; 
  • kai stogo įrengimo metu neįmanoma pilnai apsaugoti juos nuo išorinių kritulių.
   
 14. Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro tarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba per vėdinimo kaminėlius.
   
 15. Visuose plokščiuosiuose stoguose po šilumos izoliacijos sluoksniu turi būti įrengta vandens garų izoliacija, kurios tipas priklauso nuo patalpų, esančių po stogu, santykinės oro drėgmės ir temperatūros režimo.
   
 16. Vandens garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų medžiagų sujungimai turi būti užsandarinti.
   
 17. Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) vandens garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.
   
 18. Akmens vatos plokštės tvirtinamos specialiais tvirtinimo elementais į pagrindą (cemento išlyginamąjį sluoksnį, betoną, skardą, medį ir pan.).
   
 19. Kai tvirtinimo elementai yra tvirtinami į profiliuotą skardos paklotą būtina tvirtinti į bangos viršų.
   
 20. Tvirtinimo elementų skaičius yra nustatomas skaičiavimais.
   
 21. Jei numatoma, jog eksploatacijos metu bus vaikščiojama per ritinines stogo dangas (kad nebūtų gadinama šilumos izoliacija ir hidroizoliacija), reikia įrengti vaikščiojimo takelius.

Plokščiųjų stogų šiltinimas CAD brėžiniai >>