Stogdengio kvalifikacinis apibūdinimas

Turi žinoti:
1. Ritininių ir vienetinių medžiagų, naudojamų stogo ir remonto darbams, savybes.
2. Stogų klasifikaciją, konstrukcijas; elementus ir detales.
3. Stogo nuolydžio nustatymą ir dangų parinkimą pagal nuolydį.

4. Stogo elementų (parapetų, kaminėlių, latakų, įlajų ir kt.) įrengimą plokštiniams ir šlaitiniams stogams.
5. Kokybės reikalavimus stogų dengimui.

6. Dujų pagrindines savybes, degiklio uždegimo, liepsnos reguliavimo, paviršių pašildymo ir stogo prilydomosios dangos prilydimo darbų atlikimą.
7. Priemones, naudojamas darbui aukštyje, jų įrangą.
8. Darbų saugos, gamtosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Turi mokėti:
1. Parinkti reikiamas stogų įrengimo medžiagas pagal stogų konstrukcijas.
2. Formuoti stogų nuolydį.
3. Įrengti pagrindą ir kitus sluoksnius šiltiems ir šaltiems, plokštiems ir šlaitiniams stogams.

4. Atlikti plokščių stogų dengimą ritininėmis dangomis.
5. Atlikti šlaitinių stogų dengimą vienetinėmis dangos medžiagomis.
6. Atlikti lietaus vandens nuvedimo sistemas.
7. Įvertinti atliktų darbų kokybę.
8. Nustatyti stogo dangos defektus.
9. Remontuoti stogo dangą.
10. Dirbti su propano - butano dujomis.
11. Apskaičiuoti reikalingą medžiagų sąnaudų kiekį dengiamajam sluoksniui.
12. Saugiai dirbti aukštyje.